Outcome Coach

Let's simplify sales, development, delivery and growth by Value-Driven Products.

Co przyniesie Ci największą wartość? O podejściu „The Only One Thing”

Zwinne podejścia do zarządzania projektami i rozwoju produktów mają już ponad 25-letnią historię. W tym czasie pojawiły się nowe sposoby organizacji pracy (np. Scrum), a znane wcześniej metody (np. Kanban) zostały udoskonalone i spopularyzowane. Dziś, mimo znacznych inwestycji finansowych poczynionych przez organizacje oraz ogromnego przyrostu wiedzy na temat metod i technik zwinnych, widzimy pierwsze oznaki kryzysu.

Wiele firm nie zyskało dzięki cyfrowym i zwinnym transformacjom, wystarczającej zdolności do szybkiego dostosowania się do ciągle zmieniających się potrzeb użytkowników i warunków ekonomicznych. Jednocześnie branża konsultingowa nadal skupia się na wdrażaniu popularnych frameworków, takich jak Model Spotify, SAFe czy Scrum, nie zważając na kontekst organizacji i ich indywidualne wyzwania.
Podejście Only One Thing jest odpowiedzią na wymienione wyżej wyzwania. Zakłada ono iteracyjne, kontekstowe i problemowe podejście do zmian organizacyjnych.

Będąc częścią kilku transformacji agile zaobserwowaliśmy, że dotychczasowe sposoby wdrażania zwinności nie uwzględniają fundamentalnego wymiaru każdej organizacji – jej unikalnego charakteru, historii i kultury organizacyjnej. Uwzględnienie tych aspektów jest cechą definiującą podejście The Only One Thing.

The Only One Thing nie jest ramą, nie jest modelem struktury organizacyjnej, nie jest też wynikiem generalizacji dotychczasowej wiedzy. To narzędzie, które pozwala zidentyfikować pojedynczą, najbardziej palącą potrzebę organizacji, jednostkowy, najważniejszy obszar i natychmiast eksperymentować z narzędziem, techniką lub sposobem pracy, który może zaspokoić tę potrzebę.

Cztery zasady dotyczące The Only One Thing:
1. Określ, gdzie jesteś
2. Zidentyfikuj, gdzie zmiana przyniesie największą wartość
3. Eksperymentuj z dostępnymi rozwiązaniami
4. Sprawdź rezultaty, wróć do pkt. 1

Co przyniesie Ci największą wartość? O podejściu „The Only One Thing”
Przewiń na górę